Hitta alla produkter till din skrivare här

Välj märke
1
Välj serie
2
Välj modell
3

Cookies - Om användandet av cookies på Inkpro.se

Cookies på inkpro.se

inkpro.se använder cookies för följande ändamål:

  • Teknisk funktionalitet, inklusive inloggning, så att vi kan komma ihåg dina inställningar.
  • Trafikmätning, så vi vet hur många som besöker vår webbplats och kan dokumentera detta till annonsörer genom gemensamma branschstandarder.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid efterföljande besök. Våra cookies lagrar inga personuppgifter och de kan inte innehålla virus.

 

Så länge lagras cookies 

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

 

Hur man undviker cookies

Om du inte vill ta emot cookies kan du ta bort eller blockera dem. Se instruktioner på http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

Vad används cookies för på inkpro.se?

Cookies används för att föra statistik över antalet användare och information om kön, ålder, geografi och intressen på våra användare för att anpassa innehåll och reklam i enlighet med detta.

- Google Analytics (trafikmätning)

Sajten använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken till webbplatsen.

Du kan stänga av cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

- Facebook, Twitter och Google+ (social delning)

inkpro.se använder widgets från sociala tjänster så som Facebook, Twitter, Google+ och Addthis för att göra det möjligt att dela och rekommendera innehåll. Dessa widgets sätter i många fall också sina egna cookies.

 

Användning av personuppgifter

Personuppgifter delas aldrig med tredje part om du inte ger ditt uttryckliga samtycke, och vi registrerar aldrig personlig information om du inte har gett oss denna information vid registreringen, köp, eller deltagande i en undersökning etc. Vi registrerar information om namn, adress, postnummer, e-postadress, kön, ålder, intressen, åsikter och kunskap om olika ämnen.

Personuppgifter används för att slutföra köpet eller tjänsten för vilken informationen registreras. Informationen används också för att få större kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Detta kan inkludera undersökningar och analyser för att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker, samt visning av innehåll och reklam som är anpassade till dina intressen och hobbyer.

 

Kontakt ang. personuppgifter

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som registrerats om dig på inkpro.se ska du kontakta kundervice@inkpro.se. Om vi har registrerat felaktiga uppgifter, eller om du har andra invändningar kan du kontakta samma ställe. Du har möjlighet att få en inblick i den information som registrerats om dig och du får invända mot registreringen i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen. (https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/)

 

Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade anläggningar, Vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras säkert, och alltid med tanke på dina rättigheter som användare. Men vi kan inte garantera 100 procent säkerhet för dataöverföringar via Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk att andra obehöriga får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Därför lämnar du ut dina personuppgifter på egen risk.

Personuppgifter raderas eller avidentifieras kontinuerligt efterhand som det ändamål avslutas som de har registrerats för.

Internets snabba utveckling innebär att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan vara nödvändiga. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter.

I den mån som vi behandlar personuppgifter om dig, har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan anföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att de rättas, raderas eller blockeras. Du kan alltid invända mot att information om dig behandlas. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och uppgifter om dig. Klagomål skickas till IMY. (https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/att-gora-invandningar/)