Hitta alla produkter till din skrivare här

Välj märke
1
Välj serie
2
Välj modell
3

Personuppgiftspolicy

Kunddata

INKPRO behandlar all kundinformation/data konfidentiellt och delar inte på något sätt denna med tredje part. Vi registrerar dina personuppgifter enbart i syfte att leverera varor till dig. När vi registrerar personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, momsnummer via vår hemsida, ser vi till att detta alltid sker med ditt uttryckliga medgivande. Således är du informerad om exakt vilken information som registreras och varför.


GDPR & Integritet

Vi följer EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) när det gäller insamling och behandling av persondata.

Den dataansvariga på INKPRO.SE är Nordico Supply ApS och du har rätt till att få i delgett vilka upplysningar vi behandlar om dig. Om du menar att informationen är felaktig, så har du rätt att få den rättad. I några tillfällen har vi plikt att ta bort dina persondata, om du ber om det. Det kan t.ex vara om informationen inte längre är nödvändig i förhållande till det ändamål, som vi ska använda dem till.

Du har också rätt till att få ut och på annat håll använda personuppgifter som du själv har lämnat.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Det gäller bland annat om du anser att dina uppgifter är felaktiga och har begärt rättelse.

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Läs mer om dine rättigheter i Dataskyddsförordningen (GDPR) här => https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Du är alltid välkommen att kontakta oss på kundservice@inkpro.se om du har frågor eller kommentarer om behandlingen av dina personuppgifter eller vill invända mot behandlingen av dem.


Informationsplikt

Som kund hos INKPRO kan du alltid få en kopia av din orderbekräftelse. Kontakta bara vår kundtjänst på kundservice@inkpro.se


Loggstatistik

INKPRO använder loggstatistik för att förbättra användbarheten av vår webbplats. Till exempel för att generera olika typer av statistik.


Säkerhet

Alla kortbetalningar går via INKPROs betalningspartner Billwerk+ (PCI-certifierade av Fort Consult) som uppfyller informationssäkerhetsstandard PCI DSS för hantering av kortinformation.

Dessutom skyddas all information mellan kunden och INKPRO, samt INKPRO och betalningspartnern Billwerk+, av TSL (tidigare kallad SSL). TSL, som står för Transport Layer Security, används i säker HTTPS, Hyper Text Transfer Protocol Secure, för att kryptera data mellan kunden och företaget.

INKPRO följer Personuppgiftslagen (PUL): https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/ 


Utlämnande av uppgifter

Utlämnande av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du ser och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment med mera, kan delas med tredje part i den utsträckning dessa uppgifter är tillgängliga. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet om "Cookies" ovan. Denna information används för att visa riktade annonser.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa behandlar enbart data på vår vägnar och får inte använda dem för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-postadress sker endast om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan erbjuda adekvat skydd för dina uppgifter.


Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid efterföljande besök. Våra cookies lagrar inga personuppgifter och de kan inte innehålla virus.

Till exempel ett angivet namn i samband med inloggning etc.

Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie, eller så kan du välja att stänga av cookies helt och hållet. Du kan när som helst ta bort sparade cookies på följande sätt: I Internet Explorer 5.x tar du bort cookies under menyn 'Verktyg'> 'Internet-inställningar'> 'Ta bort Cookies'.

INKPRO använder cookies för att optimera webbplatsen och dess funktion. Det förbättrar användbarheten eftersom webbplatsen själv minns även vilka varor du tidigare har beställt samt dina personuppgifter.


Dataansvarig

Nordico Supply AB är ansvarig för alla uppgifter ang. www.inkpro.se


Lagring av registrerad information

Informationen lämnas inte ut till tredje part. Som registrerad har du alltid möjlighet till insyn och du kan invända mot registreringen i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Personuppgifter överförs inte krypterade, och lagras heller inte i krypterad form.


Varumärken

INKPRO är ett registrerat varumärke. Produkt- och företagsnamn på vår hemsida kan vara registrerade varumärken och skyddade företagsnamn. Dessa används endast för identifiering av produkter.


Nedladdning/Kopiering

Nedladdning eller kopiering av bild- och/eller textmaterial är inte tillåtet.